Truck &Trailer Service Noord
                 Uw adres voor vakkundig onderhoud en reparaties.

F-gassen regeling en lekdichtheidscontrole.

                                                                                                                                                          STEKnummer 6500-00 

Uw koelinstallatie/ unit is ieder jaar aan een verplichte lekdichtheids controle onderhevig.

Deze controle ( STEK Keuring) kunnen wij voor uw uitvoeren, deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaand schema.


PERIODIEK ONDERHOUD


Ten behoeve van het periodiek onderhoudvindt er tijdens elke interventie controle
plaats van tenminste de volgende aspecten:

1. Controleer of de koudemiddelleidingen tussen koelmachine en verdamper(s) geïsoleerd zijn (multi
-splitsystemen). Controleer daarnaast bij de koudemiddelleidingen in de buitenlucht de staat van de
isolatie.

2. Lokaliseer de condensors en controleer de toestand (onder andere vervuiling) en de werking van de
installatie.

3. Controleer de warmtewisselaars in de ruimtes op vervuiling. Deze controle dient steekproefsgewijs
te worden uitgevoerd.

4. Controleer of er meters aanwezig zijn voor het meten van het energiegebruik van de installaties.

5. Stel het opgestelde koelvermogen vast en noteer dit.

6. Controleer de persdruk en de zuigdruk (door middel van meting van temperatuur of druk) en noteer
deze in de werkregistratie. Stel vast of de gemeten waarden acceptabel zijn met inachtneming van
het type koudemiddel, de aard van de toepassing en de omgevingstemperaturen. Controleer of de
gemeten waarden in overeenstemming zijn met eerdere metingen (met inachtneming van de
omgevingstemperaturen).
De resultaten van deze controleworden op de werkregistratie vastgelegd. Geven de
controle resultaten in alle redelijkheid aanleiding tot twijfels over de het energetisch rendement van de installatie? Dan
wordt de opdrachtgever hierover aantoonbaar geadviseerd.

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info